جملاتی کوتاه اما عمیق

* باید دنبال شادی ها گشت، غمها خودشان ما را پیدا می کنند


*همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست گاهی بخاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست ..........


* سقوط تاوان پریدن با بعضی هاست.


* ازعصبانیت آدمایی که همیشه مهربونن خیلی بترسید چون وقتی 

عصبانــــــــی میشن دیگه نمیتونن لبخند بزنن..


* از خدا پرسید: 
اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای آرزو کردن چه سود دارد؟
خدا گفت: شاید در سرنوشتت نوشته باشم; هرچه آرزو کرد!!!


* احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی ….


* موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت، مقدمه گستاخی است ..


* زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.
هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست!


* آدمهایی که عشقشونو مثل کانال تلویزیون عوض میکنند، آخرش باید بشینن برفک تماشا کنند ....!!


* خودمان را با جمله " تا قسمت چه باشد " گول نزنیم...قسمت، اراده من و توست...


* خیـلی احمقیـم اگه فکر کنیـم آدمـا، تـوی شوخـی دلشـون نمی شکنـه


* همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی... با آمدنش غافلگیرمان کند!!!


* زمانی که خاطره هایت ازامیدهایت قویتر شدند پیــــــــــر شدنت شروع میشود ...


* روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته تان برایش اهمیتی ندارد چون می خواهد آینده تان باشد...


*حسادتِ دوست، از رقابتِ دشمن بدتره !


* اگه اولش به فکر آخرش نباشی ....آخرش به فکر اولش میفتی !!!


* به جای پاک کردن اشکهایتان، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید.


* و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم..

/ 0 نظر / 22 بازدید