روش های مختلف ساخت سرپناه

گودال
گودال مورد نظر باید 6/0 تا 9/0 متر عمق داشته باشد. و ورودی آن باید به سمت شمال باشد. کف گودال را بپوشانید تا از انتقال رطوبت احتمالی زمین جلوگیری کند.
از دو لایه پارچه برزنتی با حداقل عرض 25سانتیمتر که به عنوان عایق دربرابر گرمای خورشید از شما محافظت خواهد کرد استفاده کنید.

ورودی گودال
ورودی گودال را بسیار کوچک و باریک بسازید تا از بازتابش نور خورشید به درون گودال جلوگیری کند
منطقه ای ایده آل برای ساختن سرپناه در نزدیکی آب، ابزارهای مورد نیاز یا مواد سوختی است.
ویژگیهای زمین
* زمینی پهن و گسترده برای راحت خوابیدن.
* قسمتی مرتفع که آب به آنجا راه نیابد.
* ایمن دربرابر باد، جهت های شرقی و یا جنوبی تپه ها، جنگلها و موانع دیگر را برای این کار انتخاب کنید چرا که در نیم کره شمالی باد معمولاً از غرب می وزد.
* از موانع طبیعی دربرابر باد استفاده کنید تا زحمت ساخت و سازتان کمتر شود. موانعی ازقبیل صخره ها، درختان، درختان افتاده، غارها، پناهگاههای درون سنگها و تپه های شنی.
* در زمان سفر در مناطق کوهستانی در جستجوی غار، شکاف یا رف های سنگی باشید.
* اگر در نزدیکی یک حجم زیاد آب، سرپناه می سازید از مناطقی که پایین تر از سطح آب هستند اجتناب کنید.
* از آبراهه های خشک شده دوری کنید چرا که یک توفان ممکن است جانپناه شما را دچار سیل کند.

آب
* آیا آب دردسترس است؟
* سرپناه خود را حداقل 27 متر پایین و دورتر از منبع آب خود بسازید، بدین ترتیب میتوانید از آب آلوده نشده استفاده کنید.
* در نزدیکی آبهای راکد و آبهایی با جریان بسیار آرام جانپناه نسازید، چراکه این آبها احتمالاً محتوی تعداد زیادی حشره است.
لوازم ساختن سرپناه
* موقعیتی را انتخاب کنید که نزدیک ابزارهای مورد نیاز و مواد لازم برای سوخت است.
حشرات و حیوانات
* بهتر است برجستگی که برای ساختن سرپناه انتخاب میکنید رو به نسیم باشد یا منطقه ای درمعرض نسیم دریا باشد که حشرات دور شوند.
* مناطقی در جنگل که در نزدیکی جریانهای تند آب قرار دارد بسیار مناسب است به دلیل اینکه پشه ها از این جریانهای تند دور هستند.
* از چاله های درمعرض آب گرفتگی و از ردپاهای حیوانات دوری کنید.
* مراقب مناطقی که پر از مورچه است باشید.
* مراقب باشید درمعرض زنبورهای عسل و زنبورهای سرخ قرار نگیرید.

عوامل دیگر
* درمعرض دید باشید که بتوانید در مواقع لزوم کمک بخواهید.
* پناهگاه کوچکی بسازید چرا که بدین ترتیب انرژی کمتری مصرف میکنید، به گرمای کمتری نیاز دارید و معمولاً چنین پناهگاهی ساختار پیچیده ای ندارد.
* توجه کنید که چه مدت در آن محل خواهید ماند و چه مدت طول میکشد تا سرپناهتان را بسازید.
* مقدار انرژی لازم برای ساختن سرپناه را محاسبه کنید.
* در مناطقی با آب و هوای معتدل پناهگاه خود را رو به جنوب بسازید. در این حالت خورشید بیشترین گرما را به شما میدهد و پناهگاهتان را خشک نگه میدارد.
* ورودی سرپناهتان را رو به شرق بسازید که بتوانید اولین اشعه های خورشید را بگیرید. این شما را گرم میکند و روحیه تان را افزایش میدهد.
* شما ممکن است بخواهید در جایی مخفی بخوابید که از هر مشکلی دور باشید. چادر شما باید بیشتر از یک سرپناه طبیعی درمعرض دید باشد. خوابیدن در چادر حس شما را نسبت به خطرات محیط اطراف کاهش میدهد (مثل یک سنجاب جونده).
* نظامیان برای دور ماندن از دید دشمن باید کاملاً پنهان شوند و موقعیت دیده بانی خوبی نیز داشته باشند. همینطور لازم است از راههای مستقر برای فرار استفاده کنند.

برای ساختن سرپناه
* از آبراهه های خشک شده دوری کنید، چراکه یک توفان ممکن است جانپناه شما را دچار سیل کند.
* از ساختن سرپناه درمیان انبوه چوبهای ضخیم جنگل اجتناب کنید چراکه به دلیل کمبود تابش خورشید و وزش باد به سختی خشک میشوند.
* سرپناه خود را بر روی زمینهای سنگی نسازید. برای خوابیدن، کندن زمین و فرو بردن تیرک مشکل خواهید داشت.
* درمعرض جریان قوی باد مثل ورودی دره ها قرار نگیرید.
* از مناطقی که در آن احتمال سقوط مخروط و شاخه های کاجها وجود دارد دوری کنید.
* در زمان توفان در زیر درختان بلند قرار نگیرید.
* از مخفیگاه حیوانات مثل خرسها دوری کنید.
* از نزدیکی به لانه مورچه ها، به گیاهان سمی، زنبورها، لانه زنبورهای سرخ و حشرات دیگر بپرهیزید.
* از درختان خشک شده و آنهایی که احتمال افتادنشان وجود دارد، دور شوید.
* از کناره های پر از چوب و مرطوب رودهای آرام که خانه پشه ها هستند دوری کنید.
* در شیبها سرپناه نسازید. اگر راه دیگری ندارید کانال آبی در قسمت بالا و اطراف سرپناه خود بکنید.
* در دره هایی با ارتفاع بسیار پایین که در مسیر جریانهای بسیار سرد قرار دارند پناهگاه نسازید.
* از مناطق بهمن گیر دوری کنید. احتمال ریزش سنگ در تابستان و بهمن در زمستان این مناطق وجود دارد. بهمن های تابستانی و رانش زمین گلی در اثر ریزش باران اتفاق می افتد. این مناطق را میتوان از روی کمبود پوشش گیاهی شان تشخیص داد.
* در زمستان از لبه های برقی کوهها دوری کنید.

سرپناه های طبیعی
ببینید حیوانات از چه مکانهایی استفاده میکنند؟
غارها، طاقچه های کوهستانی، حفره چوبها، تنه درختان، سنگهای برجسته، شکافها و شیبها. نگاه کنید که یک حیوان چطور از یک فضای باز در زمستان عبور میکند؟ می بینید که با حرکتی مارپیچ به جلو و عقب از جریان هوای سردی که برای ما قابل رؤیت و تشخیص نیست خود را دور میکند. این کاملاً نسبت به محیط اطرافشان حساس ترند و ما باید از حیات وحش چیزهای زیادی بیاموزیم.
یک پناه طبیعی را میتوان با اضافه کردن بستری از برگها، شاخه های محافظ و پوشش های دیگر برای حفظ گرما و دور نگه داشتن رطوبت به جایی مناسب تبدیل کرد.

استفاده از چوب طناب
برای جلوگیری از رانده شدن قطرات آب درطول طنابهای نگهدارنده چادر چوب دست و یا طنابی را باید در 3 سانتیمتری چادر به طناب آن متصل کرد اگر به چادر نزدیکتر باشید قطرات به داخل آن را راه می یابند.

روشهای کمپینگ
نشست آب در چادر نخی را به سوراخ چادر متصل کنید، در این حالت آب در طول نخ حرکت میکند و در ظرفی در انتهای آن جمع میشود.
در اطراف پناهگاه باید مجراهای آبی ساخته شود که مانع از سیل زدگی کف زمین و یا انباشته شدن آب در زیر لایه کفی چادر شود.
اگر درخت خشک است زیر آن آتش روشن نکنید.
مطمئن شوید که درخت نخواهد افتاد.
از شاخه ها میتوان به عنوان محافظ استفاده کرد.
مخروطیان به دلیل تراکم زیاد شاخه هایشان برای این کار بسیار مناسبند.

پناهگاهی از شاخه اصلی درختان
درصورتی که درخت ظاهری افتاده داشته باشد بسیار مخفی است.
* اگر درخت به طور طبیعی افتاده باشد هیچ ساخت و سازی نیاز ندارد. در اینجا ممکن است دچار مشکل وزش باد شوید چراکه بادی که این درخت را انداخته است احتمالاً به درون پناهگاه شما نیز میوزد.
* مراقب باشید که چگونه کمپ می زنید، مواظب افتادن درخت و آتشی که روشن میکنید باشید.

حفره طبیعی
حفره های زمینی پوشیده شده با شاخه ها، علفها و یا پوسته درختان (مثل دانه های ریز سنگ) باران را از شما دور نگه میدارند.

پناهگاهی از ریشه درختان
* در پای یک درخت افتاده و در زاویه ای قائمه با باد یافت میشود.
* میتوان از آن ریشه برجسته به عنوان بدنه اصلی پناهگاه استفاده کنید.
* میتوانید مابقی خاک موجود در ریشه را تخلیه کنید یا با اضافه کردن شاخ و برگهای دیگر شرایط آن را بهتر کنید.
میتوان در زیر ریشه ها آتشی برپا کرد ولی باید مراقب اطراف خود باشید.
در مواقع رعد و برق زیر درختهای بلند قرار نگیرید به خصوص اگر آنها تنها جسم بلند آن منطقه هستند.
شاخه ها و برگهای انبوه درختان
از این سرپناه میتوانید در زمستان و تابستان استفاده کنید. در نزدیکی خود آتش روشن نکنید.

شکافها و رف ها
میتوانید از شکافها و طاقچه های کوه پناهگاهی عالی به خصوص در زمستان بسازید. در زمان توفان مراقب رعد و برق باشید.
مراقب لغزش سنگ و یا ریزش گگل که ممکن است آن قسمت را کاملاً بپوشاند باشید.
برای جلوگیری از تجمع دود آتش را در فاصله ای مناسب روشن کنید.

پوسته و تنه افتاده درختان
قطعات بزرگ پوسته درختان را میتوان بر روی تنه درخت قرار داد. این تکه ها باید یکدیگر را پوشش دهند. طوری که باران را به زمین هدایت کنند، درست مثل قطعات موزاییکی که روی سقف خانه ها قرار میدهند.

پشه بند
میتوان از پارچه های مشبک و توری برای این کار استفاده کرد. تکه ای از یک پارچه توری سیاه رنگ کار را آسانتر میکند. چون از درون آن میتوان محیط را بهتر دید و حشرات کمتری جذب رنگهای تیره میشوند.

تار پولین، پوشش دهنده ورودی غار و یا رف
با گیر دادن لبه تار پولین به دورن شکافهای سنگ برجسته بالای سرتان آن را محکم کنید. میتوانید از میخ نیز برای محکم کردن آن استفاده کنید.

پانچوها
پانچو در پشت سر (یک پانچو)
پانچو وسیله ای است که قابلیتهای استفاده زیادی دارد و در تمام مراحل سفر میتوان از آن استفاده کرد. همچنین برای حفظ اتومبیل و یا قایق نیز کاربرد دارد. میتوان از آن به عنوان بارانی، زیرانداز، چادر برای سرپناه، بادبان قایق، جمع کننده آب و غیره استفاده کرد.
* نصب سریع
* کمترین تجهیزات لازم
* 4-2 متر طناب
* تیرکهای چوبی
* جهت باد را بررسی کنید.

چادر از پانچو (دو پانچو)
* برای جلوگیری از فرو رفتن در قسمت میانی از قالبی به شکل A در وسط استفاده کنید.
* جهت باد را بررسی کنید.
* این چادر میتواند دو نفره باشد.
* حلقه ها و سوراخهای این دو پانچو را در یکدیگر فرو ببرید تا محکم شود.

پانچو
پوششی جمع شونده و عالی که میتوانید در تمام طول سفر حتی در اتومبیل نیز از آن استفاده کنید.
در موقع خرید پونچو 2 عدد از آن تهیه کنید. چراکه حلقه و سوراخهای آن میتوانند به خوبی یکدیگر را محکم کنند.

 

 

 

 

 

پناهگاهی از درخت کج شده
نهال جوانی را پیدا کنید آن را آرام خم کرده و با طناب به یک درخت دیگر، و یا با میخ به زمین ببندید.
اگر کیسه خواب ندارید و فرصتی هم نیست که جانپناه بهتری درست کنید، با استفاده از کوله‌پشتی خود پاهایتان را بپوشانید.

پناهگاهی با کوله پشتی
پناهی برای استفاده در شرایط اضطراری و مواقعی که فرصتی برای پیدا کردن یا برپا کردن سرپناهی پیشرفته وجود ندارد و نیز زمانی که کیسه خواب به همراه ندارید. لایه ای پلاستیکی و یا یک کیسه در زیر خود قرار دهیدتا رطوبت کف را کاهش دهید.
چادر بیوواک
فقط با یک لایه ضدآب، پانچو و یا یک چادر بارانی به آسانی ساخته میشود. اتصال یک چوب یا یک طناب در داخل چادر برای هدایت قطره های آب را از یاد نبرید.
از صفحه های ضد آب و یا شاخه های سبز درختان به عنوان زیرانداز استفاده کنید.
زیرانداز: زیرانداز باید همیشه کوچکتر از کف چادر باشند و هیچگاه نباید از لبه های چادر خارج شوند، چون در این صورت میتوانند در زمان توفان، آب باران را به خود جذب کنند.

تارپولین و پلیتن بافته شده (نوعی پلاستیک)
تارپولین وسیله ای همه کاره برای کمپینگ و نیازهای دیگر است. تارپولین های اولیه از پارچه های کتانی سنگین (227 گرم) درست شده اند که با پارافین و روغنهای گوناگون آغشته میشوند. این تارپولینها بسیار مقاومند، طول عمر بالایی دارند و به سختی تحت تأثیر نور آفتاب قرار میگیرند. باید برای جلوگیری از قارچ زدگی قبل از بسته بندی آنها را به خوبی خشک کرد. تارپولین های جدید از پلیتن بافته شده تشکیل شده اند که دربرابر پارگی مقاومند. این جنس وزن کمتری دارد و سبک است. هرچند که این نوع از تاروپولینها وقت تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش قرار میگیرند دراثر جریان مداوم باد پاره میشوند، به خوبی تارپولین های اولیه تا نمیشوند و سر و صدای زیادی دارند.

 

زیراندازها
تارپولین به عنوان یک پوشش استفاده میشود، از آنجایی که ممکن است باد به راحتی به زیر آن بیاید از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید. اگر میخواهید با تارپولین جسمی سبک را بپوشانید آن را سنگین کنید درغیر اینصورت باد آن را با خود خواهد برد.

صاعقه
زمانی که پناهگاهی را در زیر درخت می سازید باید احتمال صاعقه زدگی را درنظر بگیرید. در موقع انتخاب درخت به عنوان سرپناه مطمئن شوید که تنها و بلندترین درخت آن منطقه نیست. در تابستان توفان به سرعت می وزد و ممکن است صاعقه قبل از توفان رخ دهد.

تارپولین- چادری در پشت سر
اگر تارپولین پهنی دارید میتوانید قسمت پایین آن را تا کرده و از آن یک زیرانداز بسازید. آن را به خوبی محکم کنید تا درصورت هر تغییر ناگهانی جهت باد از جا کنده نشود. یک زیرانداز تاشده اجازه ورود باد به زیر سرپناه شما را نمیدهد.
مطمئن شویدکه پناهگاه خود را بر روی حفره ای که احتمال سیل زدگی آن در زمان طوفان وجود دارد نساخته اید. کانالی مخصوص آب باران در کنار چادر بکنید.

تارپولین
یک سنگ صاف، یک توپ کوچک، دگمه، سکه ای بزرگ و غیره
جسم را در زیر سطح چادر قرار دهید. مطمئن شوید که لبه تیزی ندارد که به پارچه آسیبی برساند.
بند را محکم در زیر جسم ببندید. این مثل یک گیره عمل میکند.

تارپولین و بندها
چنانچه چادر شما به اندازه کافی حلقه و سوراخ برای نصب ندارد میتوانید از سیستم بند کردن استفاده کنید.این روش ساده، اقتصادی و در شرایط مختلف قابل استفاده است. یک سکه، سنگ و یا توپ کوچک میتواند مثل یک عامل نگهدارنده خوب عمل کند. مطمئن شوید که این جسم نگهدارنده تیز نیست درغیراینصورت موجب پاره شدن پارچه میشود.
از کاه، علفهای بلند و نی ها استفاده کنید.

دوخت مالزیایی
به دلیل اینکه آن را می تابانید از طنابهای محکم، پوست حیوانات و غیره استفاده کنید.

بافتن با استفاده از دوخت مالزیایی
این دوخت بسیار آسان انجام میشود. استحکام و انعطاف زیرانداز، دیواره ها و سرپناهی که می‌سازید به اندازه، وزن و حجم مواد مورداستفاده شما و طناب اتصال دهنده آنها بستگی دارد. این روش بسیار اقتصادی است زیرا هنگام ترک سرپناه خود میتوانید طناب را بیرون کشیده و در مکان توقف بعدی با آن زیرانداز جدیدی بسازید.
بافتن نی ها و علفها: اسکلتی از تیرکها بسازید (مثل تصویر) و بندها را به تیرکهای رو به روی هم ببندید. (A). دسته ای دیگر از طناب را به یک ردیف تیرکها ببندید و سر دیگر آنها را به تیرکی افقی (B) آن را بلند کنید (B) و دستهای علف و کاه را به صورت افقی روی طنابها قرار دهید (A) چوب را پایین بیاورید (B) با زیر سطح طنابها (A) در این حالت اولین دسته علفها متصل شده است (X). اکنون ادامه دهید.
علفهای بافته شده که میتوان از آن به عنوان سقف زیرانداز و یا بادبزنی برای یک کلک استفاده کرد.

چارطاقی با یک جسم منعکس کننده
به جهت وزش توجه کنید و بنا را طوری بسازید که دود آتش به وسیله باد دور شود.

چارطاقی
برای ساختن پناهگاهی مناسب و محکم به دو شاخه محکم و چند تا چوب نیاز دارید. یکی از کاربردی ترین پناهگاههای چند منظوره چارطاقی است که یک پناهگاه موقتی میباشد. سرخپوستان به این ساختار مات جین میگویند. برای ساختن چنین پناهگاهی به چوب، چاقو و زمان کافی نیاز دارید. البته میتوانید از مواد و اجسام مختلف و متنوعی استفاده کنید.

 

ساختار طاقی
چهارطاقی در بین درختان
چوبهای افقی شاخ و برگها را نگه میدارد.
چوبها و شاخه های سقف با طناب به هم وصل میشوند.
چوبهای افقی را با طناب یا ریسمان به هم وصل میکنند.
برای جلوگیری از ورود آب، سقف را با زاویه 45 درجه یا بیشتر بسازید.

قاعده و چهارچوب تختخواب: تختخواب از شاخه های درخت، علف و برگها ساخته شده، برای کاهش رطوبت میتوان زمین را با پوست درختان و حیوانات پوشاند.

ساختن چارطاقی
از دو ستون 6 تا 8 فوتی (2 یا 3 متر) استفاده کنید. بهتر است این دو ستون انشعاباتی داشته باشند تا بتوان تیرهای افقی را در آن انشعابها قرار داد. تیرهای افقی را میتواند با طناب به هم وصل کنید. ستونهای عمودی را میتوانید به دو صورت تهیه کنید:
1) دو یا چند چوب که با طناب یا کنف به هم وصل شده اند.
2) چوبهای شاخه دار.

 

پوشش سقف ها و دیوارها
این پوشش میتواند از کنده ها و قطعات بریده شده درختان باشد. برای محافظت دربرابر برف به سقف محکمی نیاز دارید، پس باید این نکات را درنظر بگیرید:
کنده ها و قطعات چوب را طوری قرار دهید که لبه کنده ها به روی هم بیافتد مثل سفالهای سقفی اسپانیایی.
* با شاخه ها و ترکه های کوچکتر روی کنده ها را بپوشانید.
* بعد روی آنها را با علفها و چمنها بپوشانید.
* از برگهای پهن و بزرگ و شاخه های نخل استفاده کنید.
* از پوست درختان استفاده کنید.
طرز قرار دادن لایه های سقفی
لایه های مورد نظر را به خاطر اینکه خاصیت ضد آب بگیرد به صورت همپوشان روی هم بگذارید.
از پارچه های کرباسی قیراندود و عایق آب، بر پوششی روی بالهای پرنده و مواد پاراشوت میتوان برای پوشش ضد آب سقف و دیوار استفاده کرد.

 

ساختن کلبه ای با اجسام به درد نخور و اضافی
با چارطاقی تفاوت دارد. به خاطر اینکه پوشش این کلبه محکمتر است و از اجسام و اشیاء درون کلبه بیشتر محافظت میشود. یک در کوچک دارد و یک لایه نازکی عایق کاری سطح کلبه را پوشانده است. ستون مرکزی سقف را باید به یک صخره یا تنه درخت یا هر چیز دیگری ثابت و محکم کرد. سقف از چوبهای کوچکتری ساخته میشود. طرز قرار گرفتن چوبها شیب دار است. روی چوبهای سقف هر چیزی که دردسترس است بپوشانید مثل علفها، پوشال، شاخه های درختان، تکه های خشک چمن و غیره.
این لایه ها از سقف باید 2 تا 4 فوت ضخامت داشته باشد که بسته به درجه هوا متفاوت است.
سعی کنید شیب سقف را طوری بسازید که دربرابر باد مقاوم تر باشد.

 

محصور کننده باد
بین دو ردیف چوب موازی اجسام اضافی را بریزید طوریکه درکنار هم قرار بگیرند. این دیوار برای شکار کردن نیز کارایی دارد.

لباس و پناهگاههای کاهی
این نو ع درخت مخصوصاً برای ساختن سقف در مناطق انگلیسی و ایرلندی دیده میشود. اگر به درستی زهکشی و مراقبت شود چندین سال عمر میکنند.
میتوانید در ساختن شنل، پتو، تختخواب، روکش در و بادبان از پوشال و کاه استفاده کنید. در این موارد چهارچوب و اسکلت اینها باید از مواد انعطاف پذیر باشد و علفهای پوششی باید با کیفیت باشد و به صورت دسته های کوچک دسته بندی شده و بعد به چهارچوب اصلی وصل شود.
از این روش میتوانید بر روی سقف استفاده کنید. ایتدا با چوب چهارچوبی بسازید. چوبهای افقی را میتوانید با طناب یا ریسمان های ساخت دست به صورت مشبک به هم وصل کنید.

نوع کاه یا پوشال
علفهای بلند بهتر است زیرا عایق مناسب تری است و به آسانی گره میخورد و باران در روی آ« سرخورده و پایین میریزد.

توالت
در گردش و کمپ پیدا کردن مکان مناسب توالت بسیار مهم است. توالت باید حداقل 150 فوت (cm50) از کمپ یا اردوگاه و رودخانه فاصله داشته باشد. آب را نباید آلوده کنید.
چادر لاستیکی
یکی از بهترین چادرهای سفری در صحرا و کمپ است.
* وزن آن کم و به آسانی برپا میشود.
* فرش مشمعی و نفوذناپذیر لازم نیست.
* ارتفاع آن 9 فوت است.
* مدل یک نفره آن m4/2 است.
* مدل دو نفره آن m 7/3 است.
* صخامت آن 4 میل یا حتی نازکتر است.
* بلندی طناب m 8 است.

لباس پوشالی
از شاخه های نازک انعطاف پذیر اسکلتی بسازید. شاخه ها را با ریسمان به هم ببندید. بعد دسته‌های پوشال و برگ را به صورتی که قبلاً گفتیم به اسکلت وصل کنید.

قالبهای کاه- گلی
کاه و گل را میتوان با هم ترکیب کرده و با مخلوط خمیری اینها فاصله بین صخره ها و کنده ها را پر کرد. اگر شما در آب و هوای گرم تابستان هستید میتوانید با استفاده از قالبهای چوبی مدل خشتی این ترکیب را درست کنید.
ترکیب گل و کاه را داخل قالب بریزید و بگذارید تا در آفتاب خشک شود.
برای ساختن خشت بیشتر این عمل را تکرار کنید. میتوانید با این خشتها، منقل آتش و یا حتی یک چهار دیوار کوچک بسازید.
خشتها باید طوری ساخته شوند که آب باران از روی آن رد شود، مثل سقف طاقی خانه های قدیمی.
پناهگاه با استفاده از درختان جوان
اگر شما در منطقه ای هستید که درختان جوان و کوچک زیادی دارد، دو ردیف از درختان را انتخاب کنید. آنها را از شاخه و برگ پاک کنید و درختان بین این دو ردیف را ببرید. آنها را به حالت گنبدی به هم وصل کنید. تونلی درست میشود که میتوانید روی آن را بپوشانید.

پناهگاه مسطح پلاستیکی
در مناطقی که چوب دردسترس نیست، سنگها را میتوان به شکل U مرتب کرده و روی آن را با تخته یا پارچه کرباسی پوشاند.

ننوکرباسی یا توری آمریکایی
با استفاده از دو طناب و چوب به تنه درخت بسته میشود. باید از دو طرف محکم بسته شود. برای خوابیدن و استراحت مناسب است.

کلبه حصیری مخروطی شکل سرخپوستان
در مناطقی که مواد ساخت و ساز کمیاب است، دیده میشود.
* از سه تیرک چوبی استفاده کرده و آنها را از بالا با تسمه به هم وصل کنید. اگر امکان یافتن حصیر روی آن وجود ندارد برای روکش آن از کاه و علفهای بلند استفاده کنید. در این حالت باید از تیرهای چوبی بیشتری استفاده شود.
* دور و اطراف کلبه را شاخ و برگ و تکه سنگهای کوچک و بزرگ بچینید و برای محافظت بیشتر تکه پارچه، چرم و یا حصیرهای بافته شده را روی کلبه بیاندازید. مطمئن شوید که شیب دیواره‌ها آن قدر هست که آب باران را در خود نگه نداشته و به پایین هدایت کند.
* برای اینکه نور و گرمای خورشید بیشتر وارد کلبه شود در آن رو به شرق میسازند.

حمام در کمپ
چهارچوبی شبیه خیمه سرخپوستان بسازید. این گونه حمام کردن با حس خاصی همراه است ممکن است احساسی را که در خانه خود دارید به شما دست دهد.

پوست درخت
هزاران سال است که از این ماده برای روکش استفاده میشود. پوست درخت در موارد زیر نیز کاربرد دارد: پناهگاه سازی، قایقهای کوچک و باریک، لباس، کاغذ پوستی، روشن کردن آتش، مشعل و به عنوان ظرف آب.
دو خط افقی 50 سانتیمتری روی پوست درخت بکنید و با خط عمودی آنها را به هم وصل کنید یک پوست درخت مستطیل شکل بدست می آید. سعی کنید که برش های شما عمیق نباشد چون ممکن است به درخت صدمه بزنید.

خیمه کروی مغولها
خیمه های کروی، خانه چهار فصل مردم آسیای مرکزی است. در این مناطق چوب خیلی کم است. مردم با گله هایشان کوچ میکنند بنابراین آنها به اتاقهایی ساده و سبک نیاز دارند که به راحتی قابل حمل و جابجایی باشد. این خیمه ها از تیرکهای چوبی درست شده که با تسمه به هم وصل میشوند. روکش آن پوست حیوانات است. در ورودی هم از پوست یا فرش تشکیل شده است.

بستن چوبها
دو یا سه چوب در روی زمین و در کنار هم قرار دهید. طناب را 5 تا 10 دور به دور چوبها بپیچانید. دو دور آخر طناب را به طور عمودی بین چوبها بپیچانید و آن را محکم گره بزنید. مطابق شکل. (شاید پیش خود فکر کنید که امکان بازشدن طنابها وجود ندارد اما وقتی که روکش انداخته شود و چادر برپا شود خواهید دید که چوبها محکم سرجای خود قرار دارند.

خیمه یا چادر سرخپوستان
مردم صحرانشین چادرها و خیمه های متنوعی میسازند. در استپهای آسیایی هم از این چادرها استفاده میشود. چوبها به شکل راست یا خمیده است مثل چادرهای کروی قرقیزهای آسیایی. روی چوبها را میتوان با اجسام زیر پوشانده مثل پاراشوت، مواد بافته شده مثل حصیر، شاخه و برگ درختان، پوست حیوانات، پوست درختان یا مواد جدید و مدرنی که تازه به کار برده میشود.
این چادرها خیلی آسان و سریع برپا میشود و میتوان فضایی را برای آتش روشن کردن در آن تعبیه کرد. درجایی که چوبها به هم وصل شده اند سوراخی برای تهویه هوا و عبور دود به وجود می آید.

خیمه پاراشوت چند تیرکی
* از 3 یا بیش از 3 چوب 10 تا 15 فوتی (m 3 تا 5) استفاده کنید.
* تهیه و برپا کردن آنها سریع و آسان باشد.
شرایطی را برای محافظت در تابستان و زمستان تعبیه کنید.
* بیرون آمدن از آن راحت باشد.
* چند نفر همراه با وسایل شان بتوانند در آنجا بمانند.
* قسمت پارچه ای و روکش آن سوراخی وجود داشته باشد که دود آتش از آنجا بیرون بیاید.

برپا کردن یک خیمه پاراشوت
A. سه تیر چوب را انتخاب کنید و از انتها به طنا

/ 0 نظر / 211 بازدید